FAQ

  1. Apakah website sistem untuk sekolah membuat permohonan lawatan?

Jawapan : https://istapp.net

  1. Jika ada masalah Login sistem, Siapa yang boleh dihubungi ?

Jawapan : Anda boleh berhubung dengan pegawai teknikal sistem istapp yang terdapat dimenu hubungi kami.

  1. Bolehkah sekolah membuat pertanyaan kepada pegawai bantuan teknikal berkaitan permohonan?

Jawapan : Tidak, sebarang permohonan perlu dirujuk kepada Pegawai Meja lawatan di PPD masing-masing, bantuan teknikal adalah merujuk kepada permasalahan sistem sahaja.

  1. Senarai Pegawai Meja Lawatan Sekolah

Jawapan :

JPN Selangor – Puan Raja Rosnah Binti Raja Anan @ Raja Zainan(0355184421 ) raja.rosnah@moe.gov.my

PPD Gombak – En. Ahmad Khairani (0361289015 ) ahmad.khairani@moe.gov.my

PPD Petaling Perdana – Cik Laila Binti Omar (0355481025 ) laila.omar@moe.gov.my

PPD Petaling Utama – Encik Mohd Azalan Bin Mansor ( 0378834553 )azalan.mansor@moe.gov.my

PPD Hulu Selangor – Encik Hishamuddin Bin Ahmad (0360651112) hishamuddin.ahmad@moe.gov.my

PPD Sabak Bernam – Puan Siti Fairus Binti Mat Noor (0332162541 ) sfairusmn@moe.gov.my

PPD Kuala selangor – Encik Mohd Hairudin Bin Saman (0332891711 ) mhairudin@moe.gov.my

PPD Sepang – Encik Abdul Gapor Bin Sudin (0387069450) abdulgapor.sudin@moe.gov.my

PPD Hulu Langat – Puan Sazlin Binti Selim (0387381100 ) sazlin.selim@moe.gov.my

PPD Kuala Langat – En. Azhar Tukiaman (0331818792 ) azhartukiaman@moe.gov.my

PPD Klang – En. Wong Yong Geng (0333762932) wongyonggeng@moe.gov.my

Scroll to Top